Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
Tel: (024) 6660.7200 - 6660.7300     English Vietnamese
 
        

Các khoản phí và học phí năm học 2019 - 2020


học phí các cấp 2018-2019.jpg
học phí các cấp 2018-2019.jpg
học phí các cấp 2018-2019.jpg
học phí các cấp 2018-2019.jpg
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE