Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
Tel: (024) 6660.7200 - 6660.7300     English Vietnamese
 
        

HỒ SƠ NHẬP HỌCHỒ SƠ NHẬP HỌC  MẦM NON

 1. Đơn xin học
 2. Hồ sơ ghi danh ( theo mẫu của trường quy định) 
 3. Giấy giới thiệu chuyển trường (nếu có)
 4. 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 5. Ảnh 4x6: Học sinh 02 ảnh; Người đưa đón trẻ: 01 ảnh/picture: 4x6
 6. Giấy tờ tùy thân của bố/mẹ (Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu)
 7. Giấy khám sức khỏe của học sinh trong 06 tháng gần nhất.

HỒ SƠ NHẬP HỌC TIỂU HỌC

 1. Giấy giới thiệu chuyển trường (nếu có)
 2. Hồ sơ ghi danh ( theo  mẫu của trường quy định) 
 3. Đơn xin học
 4. Học bạ (nếu có)
 5. 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 6. Giấy xác nhận hạnh kiểm và học lực (nếu chuyển đến giữa năm học).
 7. Ảnh 4x6: Học sinh 02 ảnh; Người đưa đón học sinh: 01 ảnh/  picture: 4x6
 8. Giấy tờ tùy thân của bố/mẹ (giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu)
 9. Giấy khám sức khỏe của học sinh trong 06 tháng gần nhất.
 10. Giấy xét nghiệm máu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học.

HỒ SƠ NHẬP HỌC THCS

 1. Hồ sơ ghi danh ( theo mẫu của trường quy định) 
 2. Giấy giới thiệu chuyển trường.
 3. Có đơn dự tuyển
 4. Học bạ.
 5. 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 6. Giấy xác nhận hạnh kiểm và học lực (nếu chuyển đến giữa năm học).
 7. Ảnh 4x6: Học sinh 02 ảnh; Người đưa đón học sinh: 01 ảnh/  picture: 4x6
 8. Giấy tờ tùy thân của bố/mẹ (Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu)
 9. Giấy khám sức khỏe của học sinh trong 06 tháng gần nhất.
 10. Kết quả xét nghiệm máu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nập học.

HỒ SƠ NHẬP HỌC THPT

 1. Hồ sơ ghi danh ( theo mẫu của trường quy định) 
 2. Giấy giới thiệu chuyển trường.
 3. Có đơn dự tuyển
 4. Học bạ
 5. 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.
 6. Giấy xác nhận hạnh kiểm và học lực (nếu chuyển đến giữa năm học ).
 7. Ảnh 4x6: Học sinh 02 ảnh; Người đưa đón học sinh: 01 ảnh/picture: 4x6
 8. Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (bảng sao công chứng)
 9. Giấy khám sức khỏe của học sinh trong 06 tháng gần nhất.
 10. Kết quả xét nghiệm máu trong vòng 30 ngày  kể từ ngày nhập học.
 11. Phiếu báo kết quả thi vào lớp 10.
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE