Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
Tel: (024) 6660.7200 - 6660.7300     English Vietnamese
 
        

Quy định về vấn đề nghỉ học và thôi học


 
QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HỌC VÀ THÔI HỌC

Để giúp Quý PHHS thực hiện  đúng Nội qui và Qui định của Nhà trường, Nhà trường xin gửi  tới Quý vị một số qui định có liên quan đến việc nghỉ học, thôi học của học sinh như sau: 

1. HỌC SINH NGHỈ HỌC

PHHS có trách nhiệm làm đơn xin phép và thông báo trước cho Nhà trường khi học sinh nghỉ học vì bất cứ lý do nào, với các hình thức sau: 
- Nghỉ học từ 1-2 ngày: Đơn xin phép và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp
- Nghỉ học từ 3 ngày trở lên: Đơn xin phép và thông báo cho Ban giám hiệu

Lưu ý:

- Nhà trường không giải quyết các trường hợp PHHS làm đơn xin nghỉ học cho trẻ sau ngày trẻ đã nghỉ hoặc đi học trở lại. Nhà trường sẽ xóa tên học sinh khỏi danh sách nếu trẻ nghỉ học quá 02 ngày mà không có đơn xin phép của PHHS.
- Nếu học sinh nghỉ học trong ngày, PHHS có trách nhiệm báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp trước 8:00 giờ để được trừ tiền ăn cho ngày nghỉ đó. Nếu sau 8:00 thì tiền ăn của ngày đó sẽ không được hoàn lại.
- Học sinh nghỉ học được trừ tiền ăn và tiền xe đưa đón ( nếu có) của những ngày nghỉ có đơn xin phép nghỉ học của PHHS theo đúng qui định của nhà trường.

2. HỌC SINH THÔI HỌC

- Phụ huynh có trách nhiệm làm đơn và thông báo cho Nhà trường trước 01 tháng khi có dự kiến cho trẻ nghỉ học.
- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi vấn đề có liên quan đến tài chính cho Nhà trường trước khi trẻ thôi học 15 ngày.

3. HOÀN TRẢ TIỀN HỌC PHÍ, TIỀN ĂN VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC KHI HỌC SINH THÔI HỌC

3.1 Đối với học sinh thôi học do học sinh có vấn đề đặc biệt(bệnh tật) và Nhà trường yêu cầu gia đình chuyển trường cho con thì học sinh này sẽ được hoàn lại:

- Tiền học phí từ tháng tiếp theo trở đi ( khấu trừ trên hóa đơn thu phí)
- Tiền ăn, xe đưa đón(nếu có và khấu trừ trên hóa đơn thu phí)

3.2 Đối với học sinh đã nhập học, xin rút hồ sơ và chuyển trường do gia đình muốn chuyển trường: không được hoàn lại các khoản phí trừ tiền ăn, tiền xe đưa đón(nếu có và khấu trừ theo hóa đơn đã thu phí).

3.3 Đối với học sinh bị kỷ luật buộc thôi học: thì không được hoàn lại bất kể khoản phí nào trừ tiền ăn và tiền xe đưa đón(nếu có và khấu trừ theo hóa đơn thu phí) và phải bồi thường cho nhà trường tất cả các khoản tiền do học sinh bị đuổi học gây ra.

Chú ý:

- Việc hoàn trả mọi chi phí chỉ hoàn trả khi phụ huynh thực hiện đúng các quy định về nghỉ học, thôi học do nhà trường đã đưa ra.
- Phí hồ sơ và ghi danh không hoàn trả. Phí ghi danh được bảo lưu tại trường ( nếu PHHS yêu cầu ) và không được chuyển nhượng.
- Quy định này được áp dụng trong suốt thời gian học sinh học tập tại trường.
                                                                                                                   TRƯỜNG QUỐC TẾ GLOBAL
                                                                                                                                   Chủ tịch HĐQT

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hồng LiênCopyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE