Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
Tel: (024) 6660.7200 - 6660.7300     English Vietnamese
 
        
TRƯỜNG QUỐC TẾ GLOBAL
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Hà Nội, ngày 28, tháng 11, năm 2021
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
HỌC SINH
Họ và tên(*)
Ngày sinh(*)
Quốc tịch(*)
Năng khiếu, sở trường (hoặc khả năng đặc biệt của học sinh)
CHA
Họ và tên(*)
Số CMT(*) Nơi cấp
Địa chỉ(*)
Email Điện thoại(*)
Nghề nghiệp
Quốc tịch
MẸ
Họ và tên(*)
Số CMT(*) Nơi cấp
Địa chỉ
Email Điện thoại(*)
Nghề nghiệp
Quốc tịch
PHẦN II: THÔNG TIN NHẬP HỌC
1. Đăng ký học chương trình
2. Dịch vụ
- Dịch vụ ngoài giờ
- Dịch vụ xe đưa đón
Địa chỉ đưa đón
3. Ngày đăng ký nhập học
Lưu ý: (*) Là thông tin bắt buộc phụ huynh phải nhập

  
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE